דלג לתוכן

עגלה

עגלת הקניות שלך ריקה כרגע.

תקנון

 1. PizkaTlv.com הוא אתר (להלן: ״האתר״) אינטרנט המשמש כחנות אונליין לרכישת בגדי המותג פיצק׳ע מיה קטן (להלן: ״המותג״/״החברה״) שנמצא ברחוב דיזנגוף 152 תל אביב, ו/או פריטים נוספים אותם מוכר המותג (אביזרים נלווים, בגדים, תיקים, תכשיטים ונעליים שאינם בהכרח מיוצרים ע״י המותג) והוא מנוהל על ידו ובבעלותו בלבד. החברה מאפשרת ללקוחותיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד והפנייה מיועדת גם לשאר המגדרים.
 2. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשות באתר. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים בו. ככל שאינך מסכימה לאחד מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר הנך מתבקשת להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות ביצוע רכישת מוצרים באמצעות האתר.
 3. רכישת המוצרים באתר לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת.
 4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשות באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות האתר.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. החברה עושה את מירב המאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמשת אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. רישום אלקטרוני של מידע באתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוחה, יהוו ראיה לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוחה באתר.
 8. בכל שאלה או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בדוא״ל בכתובת support@pizkatlv.com או בוואטסאפ במספר 03-6477677 או באמצעות דף יצירת הקשר. פיצק׳ע תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.

 

אופן השימוש באתר

 1. ״משתמשת״/״לקוחה״ באתר הינה כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר לרבות מבצעת רכישה באתר, מבקרת, גולשת ו/או כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, טלפון נייד או דרך אחרת.
 2. כל משתמשת מצהירה, מסכימה ומתחייבת לעמוד בכל התנאים הבאים:
  • לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהינה בלתי חוקית, פוגענית ו/או מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא.
  • המשתמשת רשאית לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושה האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.
  • המשתמשת באתר מצהירה כי הינה מקבלת את כל האמור בתקנון זה, על כל סעיפיו השונים ומסכימה לנהוג על פיהם.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

 1. המותג עושה את המיטב על מנת להציג באתר תמונות מוצרים ופירוט והסבר על כל מוצר, שיהיו מדויקים ונאמנים למקור ככל האפשר. יחד עם זאת, התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו סטיות קלות בצבעים ו/או במוצרים עצמם. ככל שנפלה טעות כלשהי בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פיצק׳ע תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
 2. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים בחנות המותג. המותג אינו מתחייב להציג באתר את כל המוצרים הקיימים בחנות ואינו מתחייב להחזיק במלאי החנות את כל המוצרים המפורסמים באתר.
 3. מחירי המוצרים באתר כוללים מע״מ, ואינם כוללים דמי משלוח - פירוט עלויות דמי המשלוח יופיעו באתר בהתאם לגובה העסקה המבוצעת ובהתאם לבחירת המזמינה.
 4. המותג שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי דמי המשלוח ללא התראה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוחה בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 5. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא מתן הודעה מוקדמת.
 6. לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר אלא אם צוין אחרת.

הרשמה לאתר, דיוור ואופן ביצוע הרכישה

 1. לצורך רכישה באתר הנך נדרשת למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמינה ופרטי אמצעי תשלום. מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק והאחריות למילוי הפרטים מוטלת על הלקוחה המזמינה בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במידה ויימסרו פרטים שאינם מדויקים/שגויים המותג לא מתחייב כי המוצרים שנרכשו יגיעו ליעדם המבוקש.
 2. המותג מאפשר תשלום באמצעות רוב כרטיסי האשראי, למעט "דיינרס", בדף סליקה חיצוני אשר מופעל על ידי חברת icount ומאובטח בתקן PSI-DSS, או באמצעות "פייפאל". הרכישה באתר תושלם בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל המזמינה הודעה מתאימה והיא לא תחויב בגין העסקה.
 3. עם ביצוע ההזמנה באתר תתבצע בדיקה של פרטי האשראי (במידה והתשלום נעשה בכרטיס אשראי) ולאחר אישור חברות האשראי החברה תראה את העסקה כמאושרת ותפעל להוציא את ההזמנה אל הפועל. עם סיום הליך המכירה ישלח לדוא״ל של המזמינה מסמך המכיל את פרטי העסקה.
 4. בעת ביצוע הזמנה, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. לקוחה אשר מעוניינת להסיר עצמה מרשימת הדיוור לאחר שנרשמה, יכולה לעשות זאת דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של החברה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורות ללקוחותיה אודות סל קניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוחה.
 6. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS ו/או פנייה ברשתות החברתיות (כדוגמת עמוד הפייסבוק או האינסטגרם של החברה במידה והייתה בין הלקוחה התקשרות קודמת עם החברה באפיקים אלו) ו/או Whatsapp של החברה, כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: תזכורות לצורך השלמת הזמנה ו/או שינוי הזמנה אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
 7. המותג מעדכן מלאי באתר בהתאם למלאי הקיים. ייתכנו טעויות במלאי המעודכן באתר העלולות לנבוע מפערים בזמני העדכון או מכל סיבה שהיא, שלא במכוון, השמורה למותג. במידה ולקוחה תזמין פריט שיתברר כפריט שלא קיים במלאי - היא תזוכה במלוא הסכום, המותג לא יהיה חייב עוד במכירת המוצר ולמזמינה לא תהיה כל טענה או תביעה בסוגיה זו בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לה.
 8. המותג יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של לקוחה לפי שיקול דעתו הבלעדי במקרים בהם: בעת ביצוע ההזמנה נמסרו במתכוון פרטים שגויים/ אם הופרו תנאי תקנון זה/  אם כרטיס האשראי שנמסר לצורך הרכישה נחסם או הוגבל לשימוש.
 9. במידה וכרטיס האשראי אינו תקף ו/או חברת האשראי אינה מכבדת את העסקה או במקרה והמוצר אינו קיים עוד במלאי - המותג ייצור קשר עם הלקוחה לצורך השלמת העסקה או ביטולה.
 10. במקרים בהם תבצע המזמינה את התשלום באמצעות חברת פייפאל המותג יוכל לגבות את התשלום מהמזמינה רק לאחר קבלת אישור מחברת פייפאל. האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל.

ביטול עסקה על ידי משתמשת האתר

 1. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה. החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברות האשראי. החזרת פריטים שנרכשו באמצעות כרטיס מתנה יזוכו על ידי הנפקת כרטיס מתנה חדש או החזרת סכום הביטול לכרטיס המתנה שאיתו בוצע התשלום הראשוני.
 2. במקרה של ביטול הזמנה לפני שליחת המוצר למזמינה לא ייגבה תשלום מהמזמינה והמזמינה תזוכה בעבור העסקה כולל דמי המשלוח ששילמה.
 3. בגין מוצרים שנרכשו בתנאי מיוחדים כגון מבצעים, החיוב יבוצע בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל.
 4. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. לקוחות המבקשות לבטל עסקה מתבקשות להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן.
 5. על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, יש להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם מכל סוג שהוא.
 6. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 7. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.
 8. המשתמשת תבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ותודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.
 9. המותג הוא בעל שיקול הדעת הבלעדי בנוגע למצב המוצר שהוחזר.
 10. דמי המשלוח אינם ניתנים לזיכוי. במקרה של החזרת מוצר לצורך קבלת החזר כספי, יופחתו דמי המשלוח מההחזר.

ביטול עסקה להזמנות שבוצעו באתר

 1. בהתאם לחוק, הלקוחה רשאית לבטל עסקה באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה באחת הדרכים שלהלן:  בדוא״ל או דרך פנייה בדף יצירת הקשר.
 2. לקוחה רשאית לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה. בעבור הזמנות שבוצעו בישראל, ניתן להחזיר את המוצרים באחת הדרכים הבאות:
 • שימוש בשירות המשלוחים המופעל על ידי המותג 
 • החזרה לחנות המותג ״פיצק׳ע״ ברחוב דיזנגוף 152, תל אביב
 1. במקרה של ביטול עסקה של הזמנה שנשלחה למדינה אחרת, האחריות להחזרת החבילה ועלויות השילוח מוטלות על הלקוחה. 
 2. במקרה של ביטול, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את חיוב העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהסכום המבוטל, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 3. במידה ותבחר הלקוחה בקבלת כרטיס מתנה לרכישה באתר ובחנות החברה, שווי כרטיס המתנה יהיה שווה לסכום המקורי ששולם ללא ניכוי.

ביטול עסקה לרכישות אשר בוצעו בחנות המותג

 1. לקוחה רשאית לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 2 ימי עסקים לאחריו. לצורך ביטול העסקה יהא על הלקוחה להחזיר את המוצרים לחנות המותג ״פיצק׳ע״ ברחוב דיזנגוף 152, תל אביב.
 2. במקרה של ביטול תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהסכום המבוטל, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 3. במידה ותבחר הלקוחה בקבלת כרטיס מתנה לרכישה באתר ובחנות החברה, שווי כרטיס המתנה יהיה שווה לסכום המקורי ששולם ללא ניכוי.

ביטול עסקה ע"י החברה ו/או האתר

 1. החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרים כגון:
 • אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר
 • אם יתגלה כי הוזנו פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה
 • אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר
 • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון
 • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת לצורך מכירה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה
 • אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה ובטרם נשלחו המוצרים ללקוחה. בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי
 • כאשר קיים חשש מצד החברה כי התמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
 1. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אספקת מוצרים

 1. המשלוחים ליעדים בתוך ישראל מבוצעים ע״י חברת שליחויות חיצונית. תיאום מסירת המשלוח יבוצע על ידי חברת השליחויות. חברת השליחויות מתחייבת  למסור את המשלוח למזמינות עד 3 ימי עסקים מיום ביצוע הרכישה לרוב אזורי הארץ. במקרים של יישובים מרוחקים ייתכן והמשלוח יגיע בטווח זמן ארוך יותר. במקרים בודדים בהם כתובת הנמען נמצאת באזורים אליהם לא מגיעה חברת השליחויות תישלח ההזמנה בדואר רשום.
 2. פיצק׳ע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי דמי המשלוח מעת לעת וללא התראה מוקדמת.
 3. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ללקוחה בכפוף לקבלת מלוא התשלום.
 4. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" (על ידי חברת שילוח חיצונית) או באמצעות איסוף עצמי מחנות האתר, בהתאם לבחירתה של הלקוחה.
 5. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד שלושה ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר ו/או חגים ומועדים. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוחה כל טענה כנגד החברה בעניין זה.
 6. במידה והלקוחה איננה יכולה לקבל את המשלוח, השליח ישאיר את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל במקרה בו התקבל אישור מהלקוחה. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
 7. מועדי האספקה אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי ו/או על הזמנות שבוצעו בהם שינויים בהתאם לדרישת הלקוח (שינוי בתוכן ההזמנה, בכתובת המשלוח וכו׳).
 8. במקרים בהם מוצר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, החברה תעדכן את הלקוחה אודות הפריט החסר. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוחה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה לחברה ו/או תבטל את החיוב בגין הפריט החסר.
 9. אישור ההזמנה ואריזת המשלוח נמשכים 1-3 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה.

מדיניות החלפות והחזרות

 1. החלפות והחזרות יאושרו במידה ולא נעשה כל שימוש בפריט, לא נגרם לו כל פגם והתווית המחוברת לפריט לא הוסרה ממנו.
 2. עבור רכישות שבוצעו באתר, ניתן להחליף או להחזיר פריט עד 14 ימים מיום קבלתו.
 3. עבור רכישות שבוצעו בחנות המותג:
 • לקבלת החזר כספי ניתן להחזיר את הפריט עד 2 ימי עסקים לכל המאוחר (לא כולל יום ביצוע הרכישה)
 • להחלפת המוצר או החזרה בעבור כרטיס מתנה ניתן להחזיר את המוצר לאחר 14 ימים או 5 ימים לפריט שנרכש בהנחה
 1. בהחלפת פריט ניתן להזמין שליח מטעמינו שימסור את הפריט החדש ויאסוף את הפריט הנדרש להחלפה בעלות של 60 ש״ח.
 2. בהחזרת פריט ניתן להגיע ישירות לחנות ברח׳ דיזנגוף 152 בתל אביב או להזמין שליח מטעמינו שיתאם עמך איסוף תוך 7-2 ימי עסקים בעלות של 30 ש״ח.
 3. החזר כספי על הפריטים יבוצע עד 14 ימי עסקים ממועד ההחזרה, באותו אמצעי תשלום אתו בוצעה הרכישה בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהסכום המבוטל, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 4. במידה ותבחר הלקוחה בקבלת כרטיס מתנה לרכישה באתר ובחנות החברה, שווי כרטיס המתנה יהיה שווה לסכום המקורי ששולם ללא ניכוי.
 5. דמי המשלוח אשר שולמו בעת ביצוע ההזמנה אינם ניתנים לזיכוי בעת החזרת פריטים ואלה ינוכו מסכום ההחזר הכספי.
 6. בגין מוצרים שנרכשו בתנאי מיוחדים כגון מבצעים, ההחזר יבוצע בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל.

מדיניות משלוחים 

משלוחים בארץ 

 • אפשרות לאיסוף עצמי מהחנות ברח׳ דיזנגוף 152 בתל אביב - ללא תשלום
 • משלוח מהיר - אספקה תוך 2-3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה אל כתובת מגוריך או מקום עבודתך 
 • הזמנה עד 300 שקלים - משלוח בעלות של 25 שקלים
 • הזמנה בסכום של 300-500 שקלים - משלוח בעלות של 15 שקלים
 • בהזמנות של 500 ש״ח ומעלה- משלוח מהיר ללא עלות

משלוחים בינלאומיים 

 •  אספקה תוך 7-21 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה – 100 שקלים

מדיניות פרטיות 

 1. פרטיות משתמשות האתר חשובה לחברה והחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשות.
 2. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עלייך מידע ממספר מקורות:
 • מידע שאת מוסרת ביודעין כדוגמת פרטים מזהים לצורך אספקת הזמנה. המשתמשת מאשרת שהיא מסרה את המידע אודותיה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה. הלקוחה תהא אחראית באשר לנכונות המידע הנמסר על ידה
 • מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, הצעות והשירותים שעניינו אותך וכד')
 1. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "קוקיז״ (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד'
 2. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר).
 3. החברה תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.
 4. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמשת רשאית לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המיוחס אליה יימחק ממאגר המידע.
 5. המשתמשת מוסרת את פרטיה מרצונה החופשי וידוע לה כי היא אינה מחויבת למסור מידע אודותיה. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמשת בלבד.
 6. למשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 7. הסכמת הלקוחה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלתם של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. הלקוחה רשאית, בכל עת, להודיע לחברה על סירובה לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
 8. כל העברה של פרטי אמצעי תשלום מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע PCI-DSS ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה.
 9. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 10. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
 11. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-״קוקיז״ (Cookies- קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מאחסנת קבצי קוקיז. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת.

זכויות יוצרים

 1. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 2. הלקוחה מתחייבת שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשות אחרות ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשות בו.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), בקשר למידע ו/או לאתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: זכויות יוצרים, שם המתחם (״Domain״), פטנטים, סימני מסחר, מוצרים, תמונות, תיאורים, דגמים, סודות מסחריים, עיצובים, רעיונות, שיטות, הליכים מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של פיצק׳ע. אין להעתיק, לשכפל, למכור, להפיץ, לשווק כל מידע באתר, לרבות תמונות, עיצובי דגמים, תיאורים וטקסטים, גרפיקה, לוגו , סימני מסחר וכיוצא בזאת ללא קבלת רשותו, אישורו והסכמתו של המותג בכתב.